Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości

Informacje główne

Projekt "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Biuro Projektu:

Szkoła Podstawowa nr 70 im. St. Wyspiańskiego,

ul. Rewolucji 1905r. 22, 90-207 Łódź

tel. 42 632-66-51

Koordynator projektu – Agata Lamus projekt@sp70.elodz.edu.pl

Całkowita wartość projektu 1 129 794,30 PLN.

Wartość dofinasowania 1 045 094,30 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 960 325,15 PLN.


Cel projektu

Celem projektu "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości" jest:

1. wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych,

2. nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) przez 166 uczniów Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi (83 dziewczynek i 83 chłopców),

3. nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez 37 nauczycieli SP70 w Łodzi (32 kobiet i 5 mężczyzn),

4. modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki w okresie 09.2018-06.2020.

Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi, która znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Zadania w ramach projektu:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne

2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze

3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia metodą eksperymentu

4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych

5. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I

6. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII

7. Wsparcie w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli - szkolenia dla nauczycieli

8. Doposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK

9. Wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych


Zajęcia dla uczniów

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

a) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

* Matematyka - 3gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Centrum Nauki Kopernik, Bełchatów – Giganty mocy,

* Przedsiębiorczość - 1gr. (kl. III-IV), 3gr. (kl. V-VI), realizacja II-III sem.

* Przedsiębiorczość/Klub przedsiębiorczego ucznia - 1gr. (kl. IV), 3gr. (kl. VI),

realizacja IV sem.

w tym zajęcia edukacyjne: Szlakiem przedsiębiorców

* „NASZA ŁÓDŹ” - 1gr. (kl. I-III), 1gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne na terenie Łodzi.

b) zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski - 2gr. (kl. I-III), 4gr. (kl. IV-VIII),

* Matematyka - 3gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII).

c) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zajęcia z elementami metody eksperymentu (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Przyroda/geografia (zajęcia przyrodnicze z elementami geografii, pozalekcyjne, rozwijające) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Bełchatów – Giganty mocy, Lekcja przyrody w Arboretum – Rogów

* Przyroda/geografia (zajęcia wyrównwcze) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Giganty mocy, Giganty mocy,

* Biologiczno-chemiczne - 1gr. (kl. I-III), 1 gr. (kl. IV-VIII)

w tym zajęcia edukacyjne: Giganty mocy, Lekcja w kopalni soli – Kłodawa,

* Fizyka z elementami matematyki - 1gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Lekcja w kopalni soli – Kłodawa, Giganty mocy.

d) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Informatyka - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII).

e) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I-III (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz tygodniu):

* Logopedyczne - 1gr. (kl. I),

* Terapia pedagogiczna - 1gr. (kl. I).

f) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz w tygodniu):

* Logopedyczne - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Terapia pedagogiczna - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Socjoterapia - 2gr. (kl. IV-VIII).

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Tutaj aktualizowane będą harmonogramy i plany zajęć w ramach projektu

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

1. Flipowanie i myślenie wizualne

2. TIK. Wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela. Zastosowanie tablicy multimedialnej, chmury, platform edukacyjnych

3. Szkolenie rady pedagogicznej (RP): NetSupport School. Umiejętne wykorzystanie narzędzi do zbierania informacji zwrotnych dla uczniów

4. STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie terapii pedagogicznej

5. Szkolenie RP: Nowoczesne techniki uczenia się. Metody dochodzenia do rozwiązywania problemów

6. Szkolenie RP: Wykorzystanie usług chmury do prowadzenia własnych zadań edukacyjnych

7. Administrowanie kontami nauczycieli i uczniów w szkolnej chmurze cyfrowej

8. Szkolenie RP: Dobra lekcja z OK

9. SzkolenieRP: Leo Maniak – metody efektywnej nauki

10. Efektywne i nowoczesne metody nauczania j. angielskiego poprzez gry i zabawy


GALERIA ZDJĘĆ

Tutaj będą zamieszczane zdjęcia z realizacji projektu.


HARMONOGRAM PRACY


KONIEC ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Informujemy, iż realizacja zajęć w ramach projektu „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości” w roku szkolnym 2018/2019 kończy się z dniem 18.06.2019r.

Przerwa wakacyjna będzie trwała do 31.08.2019r.