Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości

Informacje główne

Projekt "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Biuro Projektu:

Szkoła Podstawowa nr 70 im. St. Wyspiańskiego,

ul. Rewolucji 1905r. 22, 90-207 Łódź

tel. 42 632-66-51

Koordynator projektu – Agata Lamus projekt@sp70.elodz.edu.pl

Całkowita wartość projektu 1 129 794,30 PLN.

Wartość dofinasowania 1 045 094,30 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 960 325,15 PLN.


Cel projektu

Celem projektu "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości" jest:

1. wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych,

2. nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) przez 166 uczniów Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi (83 dziewczynek i 83 chłopców),

3. nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez 37 nauczycieli SP70 w Łodzi (32 kobiet i 5 mężczyzn),

4. modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki w okresie 09.2018-06.2020.

Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi, która znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Zadania w ramach projektu:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne

2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze

3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia metodą eksperymentu

4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych

5. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I

6. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII

7. Wsparcie w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli - szkolenia dla nauczycieli

8. Doposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK

9. Wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych


Zajęcia dla uczniów

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

a) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

* Matematyka - 3gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Centrum Nauki Kopernik, Bełchatów – Giganty mocy,

* Przedsiębiorczość - 1gr. (kl. III-IV), 3gr. (kl. V-VI), realizacja II-III sem.

* Przedsiębiorczość/Klub przedsiębiorczego ucznia - 1gr. (kl. IV), 3gr. (kl. VI),

realizacja IV sem.

w tym zajęcia edukacyjne: Szlakiem przedsiębiorców

* „NASZA ŁÓDŹ” - 1gr. (kl. I-III), 1gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne na terenie Łodzi.

b) zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski - 2gr. (kl. I-III), 4gr. (kl. IV-VIII),

* Matematyka - 3gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII).

c) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zajęcia z elementami metody eksperymentu (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Przyroda/geografia (zajęcia przyrodnicze z elementami geografii, pozalekcyjne, rozwijające) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Bełchatów – Giganty mocy, Lekcja przyrody w Arboretum – Rogów

* Przyroda/geografia (zajęcia wyrównwcze) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Giganty mocy, Giganty mocy,

* Biologiczno-chemiczne - 1gr. (kl. I-III), 1 gr. (kl. IV-VIII)

w tym zajęcia edukacyjne: Giganty mocy, Lekcja w kopalni soli – Kłodawa,

* Fizyka z elementami matematyki - 1gr. (kl. IV-VIII),

w tym zajęcia edukacyjne: Lekcja w kopalni soli – Kłodawa, Giganty mocy.

d) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Informatyka - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII).

e) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I-III (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz tygodniu):

* Logopedyczne - 1gr. (kl. I),

* Terapia pedagogiczna - 1gr. (kl. I).

f) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz w tygodniu):

* Logopedyczne - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Terapia pedagogiczna - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Socjoterapia - 2gr. (kl. IV-VIII).

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Tutaj aktualizowane będą harmonogramy i plany zajęć w ramach projektu

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

1. Flipowanie i myślenie wizualne

2. TIK. Wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela. Zastosowanie tablicy multimedialnej, chmury, platform edukacyjnych

3. Szkolenie rady pedagogicznej (RP): NetSupport School. Umiejętne wykorzystanie narzędzi do zbierania informacji zwrotnych dla uczniów

4. STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie terapii pedagogicznej

5. Szkolenie RP: Nowoczesne techniki uczenia się. Metody dochodzenia do rozwiązywania problemów

6. Szkolenie RP: Wykorzystanie usług chmury do prowadzenia własnych zadań edukacyjnych

7. Administrowanie kontami nauczycieli i uczniów w szkolnej chmurze cyfrowej

8. Szkolenie RP: Dobra lekcja z OK

9. SzkolenieRP: Leo Maniak – metody efektywnej nauki

10. Efektywne i nowoczesne metody nauczania j. angielskiego poprzez gry i zabawy


GALERIA ZDJĘĆ

Tutaj będą zamieszczane zdjęcia z realizacji projektu.


HARMONOGRAM PRACY


KONIEC ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Informujemy, iż realizacja zajęć w ramach projektu „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości” w roku szkolnym 2018/2019 kończy się z dniem 18.06.2019r.

Przerwa wakacyjna będzie trwała do 31.08.2019r.