Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

Pragniemy poinformować, iż w IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego każdy Mieszkaniec Łodzi może oddać maksymalnie pięć głosów na projekty osiedlowe (do wyboru maksymalnie dwa osiedla) oraz maksymalnie pięć głosów na projekty ponadosiedlowe.
 
Głosowanie internetowe jest możliwe
od godziny 00:00 w dniu 1 października 2021 r.
do godziny 24:00 w dniu 29 października 2021 r.
 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 zachęcamy do glosowania na następujące projekty:

L 050 - Kuźnicka Park - plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla uczniów i mieszkańców. Szkoła Podstawowa Nr 143 ul. Kuźnicka 12 93- 459 Łódź.


L 057 - Nauka i zabawa - zagospodarowanie terenu przed szkołą, montaż gier podwórkowych. SP 138


L 075 - Modernizacja szatni dla uczniów i uczniów niepełnosprawnych oraz pomieszczenia na szatnię uczniów niepełnosprawnych ruchowo w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Kusocińskiego 116.


L 244 - Doposażenie auli Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima, dostosowanie do funkcji teatralnych, Al. Wyszyńskiego 86.


L 260 - Bezpieczne i przyjazne wejście do budynku użyteczności publicznej SP70 - Wejście do Szkoły Podstawowej nr 70 im. St. Wyspiańskiego, 90-207 Łódź, ul. Rewolucji 1905r 2

 

 

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie,, Zaproś mnie na swoją lekcję”, a koordynatorem szkolnym projektu jest Iwona Matera. W ramach tego projektu nasi uczniowie będą mieli niekiedy lekcje prowadzone przez nauczycieli uczących na co dzień w różnych szkołach z całej Polski. Koordynator zaprasza nauczyciela z innej szkoły do poprowadzenia lekcji z jedną z naszych klas. Przystąpiliśmy do projektu, ponieważ przedłużająca się pandemia bardzo zubożyła życie szkolne naszych uczniów. Chcemy je w ten sposób urozmaicić i wzbogacić. Projekt powstał na grupie fb dla nauczycieli i błyskawicznie zyskuje ogromną popularność w całej Polsce.

Projekt "Z 70 do przyszłości leć wyżej i dalej"

Cel główny projektu

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Informacje główne

Projekt "Z 70 do przyszłości leć wyżej i dalej" Projekt wynika z GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (Uchwała br LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2018 r) i wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 24 (Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie kształcenia ogólnego)

Cele szczegółowe projektu

 1. Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i n-li
 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej placówki.
 3. Podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejszym przygotowaniem uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy.
 4. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 5. Doposażenie pracowni przyrodniczych, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
 6. Podniesienie efektywności kształcenia w placówce.

Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi, która znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Zadania w ramach projektu:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia metodą eksperymentu
 4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych
 5. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I
 6. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII
 7. Wsparcie w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli - szkolenia dla nauczycieli
 8. Doposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK
 9. Wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

Zajęcia dla uczniów

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

 1. a) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski

* Matematyka

 1. b) zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski

* Matematyka

 1. c) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zajęcia z elementami metody eksperymentu (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Przyroda/geografia (zajęcia przyrodnicze z elementami geografii, pozalekcyjne, rozwijające) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

* Przyroda/geografia (zajęcia wyrównwcze) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

* Biologiczno-chemiczne - 1gr. (kl. I-III), 1 gr. (kl. IV-VIII)

* Fizyka z elementami matematyki - 1gr. (kl. IV-VIII),

 1. d) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Informatyka - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII).

 1. e) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I-III (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz tygodniu):

* Logopedyczne - 1gr. (kl. I),

* Terapia pedagogiczna - 1gr. (kl. I).

 1. f) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz w tygodniu):

* Logopedyczne - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Terapia pedagogiczna - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Socjoterapia - 2gr. (kl. IV-VIII).

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

 1. Zawodnik, Partner, Wizjoner, Badacz? Style myślenia i działania nauczycieli i ich wpływ na relacje.
 2. Porozumienie bez przemocy.
 3. Tworzenie Lapbooka.
 4. Kurs dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu – warsztaty.
 5. Kurs dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.
 6. Kurs dla nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.