Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

Niezwykle miło nam poinformować, iż od dn. 1.05.2022r. realizujemy kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: „Z 70dziesiatką polecisz nawet na koniec sieci”

Nr proj.: RPLD.11.01.04-10-0012/21

Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0012/21-00

Termin realizacji: 1.05-31.10.2022r.

Cel główny projektu stanowi podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych Kadry Pedagogicznej, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi. Projekt zakłada doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz realizację pakietu szkoleń dla zaangażowanych do projektu nauczycieli.

W projekcie weźmie udział 25 pedagogów, w tym 22K i 3M. Poprzez realizację kursów nabędą oni dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które wykorzystają zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu.

Doposażenie placówki w pomoce z zakresu TIK pozwoli na zróżnicowanie stosowanych metod nauczania w placówce. Wykorzystanie zakupionych narzędzi, w tym technik cyfrowych zaowocuje stworzeniem innowacyjnych warunków do nauki. Projekt ma na celu zachęcenie nauczycieli do włączania do swojego warsztatu dydaktycznego innowacyjnych metod pracy z uczniem, propagując metody angażujące narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Tak przygotowany proces dydaktyczny, prowadzony przez pedagogów posiadających odpowiednie zaplecze merytoryczne, pozwoli zarówno na osiągnięcie celów edukacyjnych wynikających z programu nauczania poszczególnych przedmiotów jak i na efektywne rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i informacyjnych dla ich skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie, a w przyszłości – także na rynku pracy.

Biuro Projektu:

ul. Rewolucji 1905 r. 22,

90-207 Łódź

tel.: (42) 6326651

e-mail: sp70.projekt2@interia.pl

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie,, Zaproś mnie na swoją lekcję”, a koordynatorem szkolnym projektu jest Iwona Matera. W ramach tego projektu nasi uczniowie będą mieli niekiedy lekcje prowadzone przez nauczycieli uczących na co dzień w różnych szkołach z całej Polski. Koordynator zaprasza nauczyciela z innej szkoły do poprowadzenia lekcji z jedną z naszych klas. Przystąpiliśmy do projektu, ponieważ przedłużająca się pandemia bardzo zubożyła życie szkolne naszych uczniów. Chcemy je w ten sposób urozmaicić i wzbogacić. Projekt powstał na grupie fb dla nauczycieli i błyskawicznie zyskuje ogromną popularność w całej Polsce.

Projekt "Z 70 do przyszłości leć wyżej i dalej"

Cel główny projektu

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Informacje główne

Projekt "Z 70 do przyszłości leć wyżej i dalej" Projekt wynika z GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (Uchwała br LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2018 r) i wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 24 (Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie kształcenia ogólnego)

Cele szczegółowe projektu

 1. Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i n-li
 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej placówki.
 3. Podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejszym przygotowaniem uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy.
 4. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 5. Doposażenie pracowni przyrodniczych, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
 6. Podniesienie efektywności kształcenia w placówce.

Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi, która znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Zadania w ramach projektu:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze
 3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia metodą eksperymentu
 4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych
 5. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I
 6. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII
 7. Wsparcie w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli - szkolenia dla nauczycieli
 8. Doposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK
 9. Wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

Zajęcia dla uczniów

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

 1. a) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski

* Matematyka

 1. b) zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Język angielski

* Matematyka

 1. c) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zajęcia z elementami metody eksperymentu (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Przyroda/geografia (zajęcia przyrodnicze z elementami geografii, pozalekcyjne, rozwijające) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

* Przyroda/geografia (zajęcia wyrównwcze) - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII),

* Biologiczno-chemiczne - 1gr. (kl. I-III), 1 gr. (kl. IV-VIII)

* Fizyka z elementami matematyki - 1gr. (kl. IV-VIII),

 1. d) zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów (organizacja: 2 godziny dydaktyczne 1 raz w tygodniu lub 1 godzina dydaktyczna 2 razy w tygodniu):

* Informatyka - 1gr. (kl. I-III), 2gr. (kl. IV-VIII).

 1. e) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas I-III (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz tygodniu):

* Logopedyczne - 1gr. (kl. I),

* Terapia pedagogiczna - 1gr. (kl. I).

 1. f) zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne dla klas IV-VIII (organizacja: 1 godzina dydaktyczna 1 raz w tygodniu):

* Logopedyczne - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Terapia pedagogiczna - 2gr. (kl. IV-VIII),

* Socjoterapia - 2gr. (kl. IV-VIII).

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

 1. Zawodnik, Partner, Wizjoner, Badacz? Style myślenia i działania nauczycieli i ich wpływ na relacje.
 2. Porozumienie bez przemocy.
 3. Tworzenie Lapbooka.
 4. Kurs dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu – warsztaty.
 5. Kurs dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.
 6. Kurs dla nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.